Om Teknologihistorie DTU

Teknologihistorie DTU indsamler Danmarks Tekniske Universitets kulturarv, undersøger DTU’s historie og formidler det historiske DTU. Vi indsamler genstande, billeder, film, software, bøger og arkivalier fra DTU og bevarer dem og deres historie for eftertiden. Den historiske samling bruges til undervisning, forskning og udstillinger.
Vi undersøger DTU’s historie både ved oversigts- og dybdegående studier. Teknologihistorie DTU er en gruppe under DTU Fysik.