Faghistorie

Teknologiens kultur og faghistorie
 
Teknologiens kultur- og faghistorie omfatter her primært polyteknikkens og teknologiens, men i bredere perspektiv også videnskabens, medicinens og industriens kulturelle og videnskabsteoretiske betydning samt faglige udvikling. De videnskabsteoretiske perspektiver kan eksempelvis omfatte forskelle og ligheder mellem ingeniørfaget og videnskaben.