Hjortekær og landmålerundervisning

Fra 1890 lejede Den Polytekniske Læreanstalt sig ind i 3 værelser i hus i Hjortekær i Dyrehaven, hvor fra de studerende kunne blive undervist i landmåling og nivellering med fri adgang til Dyrehaven. Grundet massiv pladsmangel forsøgte læreanstalten forgæves gennem flere år at få bevilliget nye lokaler. 

Første skridt henimod bedre pladsforhold lykkedes først da læreanstaltens rektor G. A. Hagemann i 1903 gik ind og købte en nabogrund af egen lomme. Rigsdagen gav derpå i 1913 7000 kr. til opførsel af et træhus på grunden, hvorefter Hagemann ved et gavebrev skænkede grunden til læreanstalten.

Klik her for at se genstande, fotografier og andre arkivalier fra undervisningen i landmåling på læreanstalten. 

 

Landmålings tidligste hus i Hjortekær i Dyrehaven, hvor fra den praktiske undervisning fandt sted. Foto fra ca. 1909.

 

Klassebillede fra ca. 1930 af studerende  foran landmålings faciliteter i Hjortekær i Dyrehaven.