Historisk metode

Teknologihistorie analyserer teknologi i specifik historisk kontekst. Teknologihistorie handler derfor om teknologiers opfindelse, udvikling og/eller brug, hvori teknologihistorikeren på forskellig vis forsøger at forstå teknologiernes tekniske aspekter og samspillet med sociale, naturvidenskabelige, økonomiske, politiske, filosofiske og menneskelige faktorer.

Teknologihistorie kombinerer teknisk viden med historisk viden og metode. Der findes mange forskellige tilgange til teknologihistorie. 

Her skitseres nogle af de mest benyttede tilgange. Teknologihistorie er, heldigvis, mere vildtvoksende, end en sådan oversigt giver udtryk for.