Kontekstualisme

Historisk set er kontekstualismen fremkommet som et forsøg på at indtage den gyldne middelvej mellem internalisme og eksternalisme. Det er især teknologihistorikere omkring The Society for the History of Technology (SHOT), der har opdyrket kontekstualismen som teknologihistorisk retning.


En kontekstualistisk teknologihistorie beskriver de teknologiske genstande i deres historiske kontekst. For den kontekstualistiske teknologihistoriker handler det om at forstå og beskrive teknologier i samspil med samtidige historiske begivenheder. Den kontekstualistiske teknologihistorie er derfor en balancegang mellem tekniske detaljer og historiske omstændigheder.


Case: Damp og smør

I både Holland og Danmark blev dampmaskiner anvendt til produktion af smør i det 19. århundrede. Ved at sammenligne udviklingen i de to lande kan man se, hvordan særlige nationalhistoriske omstændigheder fik indflydelse på teknologiens anvendelse.


Man benyttede dampmaskiner til at drive centrifugal-separatorer, også kendt som ”centrifuger”, der udskilte fedtpartikler fra mælken langt hurtigere og bedre end de traditionelle kærner. I såvel Holland som Danmark faldt den stigende anvendelse af dampdrevne centrifuger sammen med overgangen fra smørfremstilling på de enkelte gårde til smørproduktion på fælles- eller andelsmejerier – i Holland kendt som små ”smørfabrikker”.

På trods af disse ligheder i den anvendte teknologi og i teknologiens anvendelse var der interessante forskelle mellem de to lande. Det kan forklares ved at betragte sociokulturelle forskelle. I Danmark var bondestanden mere villig til at slutte op omkring andelstanken end i Holland, hvor bønderne var splittet i mange forskellige politiske og religiøse grupperinger. Samtidig eksisterede der i Danmark et helt unikt vidensnetværk i tilknytning til andelsmejerierne, der inkluderede både forsknings- og formidlingsinstitutioner. Dette netværk kunne de videbegærlige danske bønder og mejerister trække på, når de skulle udvikle og forstå den nye mejeriteknologi.

Litteratur om smør og damp:

  • Vleuten, E.(1994). Smør og damp. I: Buhl, H & Nielsen, H., Made in Denmark? – Nye studier i dansk teknologihistorie. Århus: Klim. ISBN: 87-7724-381-1
  • Videnskab, teknologi og samfund: Danmark - et landbrugsland (http://www.kb.dk/elib/mss/dmg/teknik) og Danmark - et landbrugsland (http://www.kb.dk/elib/mss/dmg/teknik/#landbrug) begge på Det kongelige Biblioteks hjemmeside om Det Moderne Gennembrud 1870-1890, Tema 8: Videnskab og teknologi 

 

Maglekilde-centrifuge.
Opfundet i 1879 af
L. C. Nielsen.
Den kontinuert virkende
Maglekilde-centrifuge
viste sig langt mere
effektiv end nogen
tidligere metode til
separation af fløde fra mælken