Mission, vision og strategi

 

Mission
Teknologihistorie DTU skal forske i og formidle DTU's historie. Det gøres ved at se universitets historie i lyset af teknologiens kultur- og faghistorie samt universitetets vekselvirkning med samfundet. Afdelingen har ansvaret for at bevare og formidle DTU's fysiske kulturarv samt undervise inden for disse områder.

 
Vision
Teknologihistorie DTU undersøger og analyserer DTU’s historie i samarbejde med universitetets institutter og eksterne partnere. Afdelingens forskningsbaserede formidling bidrager derigennem til at nuancere opfattelsen af universitetets, teknologiens og ingeniørstandens udvikling. Afdelingens udstillinger er med til at gøre DTU's campus mere attraktiv og skabe historiefortællinger om teknologisk udvikling på DTU og universitetets rolle i samfundsudviklingen. Teknologihistorie DTU forvalter universitetets kulturarv i henhold til internationale standarder.

 

 
Formidlingsstrategi

 • Teknologihistorie DTU skriver, fortæller og publicerer om DTU's historie. 
 • Afdelingens udstillinger på DTU sigter primært mod at øge bevidstheden om den fælles kulturarv og historie blandt DTU's studerende og ansatte. 
 • Teknologihistorie DTU's undervisning giver DTU’s studerende en bredere faglig profil og inspirerer til helhedstænkning og øget historisk bevidsthed. 
 • Den historiske samling bruges i undervisningen. 
 • Afdelingen udvikler udstillinger i samarbejde med eksterne partnere rettet mod et bredere publikum. Disse udstillinger kan være uden for DTU. 
 • Indsamlede artefakter registreres og synliggøres gennem historie- og samlingsdatabasen samt DTU bibliotek.
 • Teknologihistorie DTU besvarer henvendelser om DTU’s historie.
 • Teknologihistorie DTU tilskynder og hjælper andre til at bruge vores elektroniske materiale.

Kulturarvsstrategi

 • Teknologihistorie DTU har det overordnede ansvar på DTU for sikring, indsamling, registrering, opbevaring og bevarelsen af DTU’s historiske genstande, bøger, billeder, fotos og arkivalier. Rammerne for dette defineres af Teknologihistorie DTU’s indsamlings- og kassationspolitik samt bevaringsstrategi. Artefakter registreres i historie- og samlingsdatabasen. 
 • Teknologihistorie DTU bevarer informationer om artefakters historie gennem bl.a.  interviews.
 • Indsamling kan foregå i samarbejde med samarbejdspartnere som museer og andre institutioner.
 • De indsamlede materialer kan efter skøn fra Teknologihistorie DTU udlånes til DTU’s institutter og eksterne interessenter.
 • Teknologihistorie DTU opbygger en særsamling af bøger inden for ingeniør-, teknologi-, industri- og videnskabshistorie samt museologi.
 • På konserveringsområdet sigter afdelingen mod præventiv konservering gennem gode magasinforhold kombineret med indsatser for særligt bevaringsværdige artefakter og konservering forud for udstillinger.

 

Forskningsstrategi

 • Teknologihistorie DTU udforsker DTU’s historie og de indsamlede artefakter.
 • Teknologihistorie DTU arbejder både med oversigtshistorie og dybdegående studier
 • Alle emner med relation til DTU kan tages op, men emner med teknologihistorisk vinkel er et kerneområde. Relationen til DTU er ikke nødvendigvis åbenlys.
 • Der udføres udstillings- eller publikationsforberedende forskning.
 • Teknologihistorie DTU samarbejder med DTU's institutter og eksterne partnere.