Bevaring

Bevaringen af DTU's kulturarv omfatter sikring, indsamling, registrering, magasinering, konservering og forskning i universitetets genstande, bøger, billeder, fotografisk materiale og arkivalier i bredere samfundsmæssige og faglige perspektiver. Eksempelvis kan dette omfatte ingeniørernes historie.